נתנאל סמריק מראיין את שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שאטה

רוח לרווח – המופע של נתנאל סמריק